A novai plébánia hivatalos honlapja

A levéltári források szerint Szilvágy nevének első írásos említése 1343-ból ered. Két Szilvágyról értesülünk, az egyikben akkor Szent Márton tiszteletére épült templom állt. A török harcok idején annyira elpusztult a falu, hogy 1617-ben adómentességet élvezett emiatt. Szilvágy és temploma újraépült. 1778-ban még állt a Szent Adorján tiszteletére szentelt, de már akkor is romos katolikus temploma. Az 1811. évi összeírás már erről sem tesz említést. Ekkor lett Nova fíliája (leányegyháza).

 

 

A szentmisék ettől kezdve iskolákban, szabadtéren, pajtában, majd a kultúrházban kerültek megtartásra. De a szilvágyiak a mostoha körülmények között is megőrizték hitüket. 1993-ban döntött a falu, hogy templomot épít. Az önkormányzat Simon Ferenc polgármesterrel az élen, Bécs Jenő és Németh Dezső képviselőkkel magáévá tette a templomépítés ügyét, melyet az egyházmegye részéről Molnár János novai esperes-plébános felügyelt. 1993. június 16-án történt az első kapavágás. 1994. április 30-ra az épület elkészült. Ideiglenes oltár és ülőhelyek kerültek a templomba. 1994. március 8-án volt az első szentmise. A nyár folyamán elkészült a belső berendezés. Így érkezett el a templomszentelés napja: Dr. Konkoly István megyéspüspök ünneplő hívek sokaságától körülvéve 1994. augusztus 7-én fölszentelte Szilvágy új templomát a Szent Jobb tiszteletére.

 

Az új templomban a szentmisék kéthetente vasárnap kora délután kerültek és kerülnek azóta is megtartásra a helybeli hívek, fiatalok és idősek örömére. A plébánia élén azóta többször is személycsere történt:  Molnár János esperes urat 1997-ben Kovács György, 2003-ban Tóth Tibor, majd 2010-ben Tóth András plébános urak, végül 2014. augusztus 1-jével Kiss György plébániai kormányzó úr váltotta. A templom az ő vezetésükkel az elmúlt években sok mindent látott: a rendszeres szentmisék mellett helyt adott keresztelőnek, elsőáldozásnak, esküvőnek, elhunyt lelki üdvéért tartott szentmisének, de több ízben került megrendezésre ünnepi műsor is a helybeli énekkar előadásában…

 

Az évek teltek-múltak és elérkezett a templom szentelésének 20. évfordulója. A jeles napról a szilvágyi hívek nem feledkeztek meg, sőt nagy örömmel készültek és szervezték meg az ünnepet, melyre 2014. szeptember 6-án, szombaton 10.00 órai kezdettel került sor.

 

A szentmiseáldozatot dr. Veres András püspök úr mutatta be a lenti esperesi kerület jelenlévő lelkipásztorai con-celebrálásával. A szentmise elején püspök atyát egy kislány köszöntette verssel és virággal, majd a község polgármestere, Péntek Katalin mondta el köszöntő, köszönő szavait, aki beszédében kitért a templom építésére, s méltatta az abban közreműködők személyét utólagosan is köszönetet mondva nékik.

Püspök úr szentbeszédében a napi szentírási szakaszból kiindulva többek között kifejtette, hogy egy ember, család tekintetében mily fontos is a vasárnap helyes megélése. Ha csak tehetjük, hagyjuk el a vasárnapi munkavégzést, ez a nap legyen a pihenésé, az imádkozásé, az Istenhez fordulásé, az egyik legfontosabb közösségformáló hely, a templom meglátogatásáé! Egy ember életében fentiek megtartása igen is fontos, legyen az híres sportoló, színész vagy egyszerű ember – ha akarjuk, igen is megtaláljuk ezekre a lehetőséget és nem leszünk a munka rabjai!

 

A szentmisét záró áldást e nap nem követte az elbocsátás jól ismert szövege! E helyett a jelenlévő szilvágyi és környékbeli hívők, meghívottak váratlan ajándékot kaptak! A templom építése és berendezése során igen sokat fáradozó, már nyugállományban lévő Molnár János atya – aki nemrég ünnepelte pappá szentelésének 50. évfordulóját – az ünnep megkoronázásaként ugyanis sokak szemébe könnyeket csalva rövid bevezetés után aranymisés áldásában részesítette a jelenlévő híveket.   

 

Üdvössége lett e háznak

A mai szent ünnepen,

Ki kezében tart ég s földet:

Ama Fölség van jelen.

Isten, áldd meg e hajlékot,

Áldj meg minden jószándékot,

Mely a buzgó hű szívekben

Támad most e szent helyen.

(SzVU 267.)

 

Képek a Galériában!

 

A cikk és a képsorozat megtalálható a Szombathelyi Egyházmegye www.martinus.hu és Facebook oldalán is!

Hungarian Chinese (Traditional) Croatian English French German Italian Slovak Slovenian

BONUM TV

Idöjárás

Felhőkép

Egyes tartalmak megtekintéséhez az Acrobat Reader innét szabadon letölthető!

Keresés


Copyright © 2008-2014. All Rights Reserved.