A novai plébánia hivatalos honlapja

altMikekarácsonyfa a szelíd lankájú dimbes-dombos Göcsejben fekszik. Két faluból: Mikefából és Karácsonyfából egyesítették 1941. január 1-jén.

Karácsonyfát 1211-ből származó iratban Karasun néven említik, viszont 1549-ben már Karachonffalva-nak írják. 1394-ben a veszprémi püspökség birtoka, később a szombathelyi püspökség javai között találjuk. A török időkből származó adatokból kitűnik, hogy a falu jobbágyai sokat szenvedtek a szécsiszigeti várkapitánytól. Előfordult, hogy három hétig tartott fogságban karácsonyfaiakat, mert palánkfát nem akartak hordani a várhoz.

Mikefalva létezéséről 1381-ből vannak írásos emlékek. Különösen érdekes egy 1554-ből származó feljegyzés, mely szerint: „A török fogságból hazatért férfiak otthagyták régi feleségüket, és a kanizsai várnagy engedélyével más feleségeket vettek maguknak.” A XVI. században több nemesi család (Czigány, Geráth, Garázda, Lóránt) élt a faluban.

A két községből tizenöten vettek részt az 1848-as szabadságharcban.

altIskola már 1895-ben működött Mikafán egy tanítóval. Egyházkerületileg, közigazgatásilag Novához tartozott.

A Csertán épült vízimalom nagy jelentőséget adott a falunak, mert itt őröltök a szomszédos települések gabonáját.

Lényeges változás 1950-ben következett be, amikor önálló tanács létesült, mely 1970. június 1-ig működött. 1960-ban megalakult a karácsonyfai és a mikefai termelőszövetkezet. 1962-ben az előbbi, 1969-ben pedig az utóbbi egyesült a novaival.

1990-től önálló önkormányzata van a fejlődő, gyarapodó községnek.

1992. május 1-jén az önkormányzat úgy döntött, hogy alapítványt hoz létre, és templomot épít. 1993. augusztus 12-én megkezdődtek az építés munkálatai. A Karácsonyfáról elköltözött Gróf Károly régi házát ajánlotta fel a templomhoz, amit a helybeliek társadalmi munkával szétbontottak. Tégláiból készültek el a falak, melyekre az önkormányzat által adott nyírfákból ácsolták a tetőzetet. A templom építéséhez a szombathelyi püspökség anyagi támogatást nyújtott.

altA templomot és bútorzatát Ekler László tervezte (Zalaegerszeg). Az építés kivitelezője a nagykutasi székhelyű TRIUMVIR-2000 Építőipari, Kereskedelmi Szolgáltató Kft. volt (képveselője: Farkas Károly ügyvezető igazgató, Zalaegerszeg.) 

A templomban található festmények ajándékozói: Budaházi Tivadar m. Zalaegerszeg, Bedő Sándor fm. Zalaegerszeg, Macskási Izolda fm. Budapest, Papp Zoltánné (Fára Janka) fm. Budapest, Szántó Piroska fm. Budapest. Az oltárképet Jobbágy Ferenc készítette (Csertalakos).

A színes üvegablakokat Perlaki József üvegfestő iparművész (Bakonyszentkirály) készítette.

A Hétfájdalmú Szűz Mária domborművét Soós Lajos a népművészet mestere (Csörnyefölde) faragta, Mária szobrát Volentér János kanonok atya (Csánytelek) készítette, a feltámadt Krisztus szobrát Horváth Ernő a népművészet mestere (Pusztaszentlászló) alkotta, az oltáron levő kereszt Farkas Ferenc művész munkája.

A harangot és az oltárképet Vaska Miklósné tanárnő (Nova) ajándékozta a templomnak.

A templom felszentelésére 1994. október 9-én került sor.

altA két községben korábban a közös kultúrházban volt rendszeresen vasárnapi szentmise. A templom megörökölte innét stációs képsorozatát, mely 2010 tavaszán a hívek kezdeményezésére, gyűjtésből megújult. Az új díszes stációs képsorozatot Tóth Tibor plébános felkérésére 2010. március 7-én Kondákor Gyula lenti esperes szentelte fel.

A templom átvétele után több konstrukciós hibára is fény derült: beázás, továbbá a hibás és hiányos hőszigetelés miatti nyári forróság, illetve fogvacogtató téli hideg teszik próbára a rendszeres miselátógatók egészégét. A hibák és hiányosságok lehetőség szerinti kijavításához és pótlásához várjuk a hívek nagylelkű adományát a szándék megjelölésével a novai plébánia számlaszámára.

A templom a 2012. esztendőben további felszerelési tárgyakkal gazdagodott a jószándékú helyi, s elszármazott családok adományainak köszönhetően: új tabernakulum, keresztelő asztal, új nagyméretű álló gyertyatartók az oltár mellett, falra rögzíthető perselyek és végül a kis Jézust tartó Szent Antal szobra.

A templom búcsúnapja: Hétfájdalmú Szűz Mária ünnepnapját (szeptember 15.) követő vasárnap.

Szentségimádási napja: november 16.

Szentmisék rendje: két hetente vasárnap reggel 8.00 órakor.

 alt alt alt alt

 

Hungarian Chinese (Traditional) Croatian English French German Italian Slovak Slovenian

BONUM TV

Idöjárás

Felhőkép

Egyes tartalmak megtekintéséhez az Acrobat Reader innét szabadon letölthető!

Keresés


Copyright © 2008-2014. All Rights Reserved.